Motorväg

Motorväg som bokstavligen delar Borås i två delar

Läste för en tid sedan ett blogginlägg i bloggen Gamla Borås om bygget av den motorväg som går igenom Borås. Den motorväg det handlar om är Riksväg 40 som går mellan Göteborg, via Borås och till slut ända fram till Jönköping. Nu i dagarna så kommer det för övrigt bli motorväg hela sträckan, då den sista biten som ej har varit motorväg (förbi Ulricehamn) nu är klar som fyrfilig väg.

En stad utan motorväg

När jag läste blogginlägget så började jag fundera på hur Borås skulle se ut utan denna motorväg. Om den inte hade byggts eller om den skulle tas bort.

Hur skulle Borås se ut utan denna motorväg? Man får tänka sig två scenario här. Dels att vägen aldrig skulle ha byggts i slutet på 60-talet (det var byggstart 1967). Dels det att man byggde en ny väg runt Borås och helt enkelt tog bort den nuvarande vägen.

Skulle man ta alternativ ett, att vägen aldrig skulle ha byggts så skulle vi troligen ha en annan planlösning på staden idag. För det revs många kvarter, många hus fick lämna plats för denna motorväg. Det var inte bara hus som försvann utan även andra små gator. Nu kanske inte dessa skulle vara kvar än i dag, i alla fall inte husen. Gamla hus rivs och nya byggs upp, så är det ju alltid. Men kvarteren kanske skulle finnas kvar än idag och med dom alla de små gator som försvann.

Skulle det bli som alternativ två, att man skulle bygga en ny motorväg utanför stan och riva den nuvarande så skulle de bli en hel del tomtmark ledigt och det är något som behövs i Borås eftersom det är brist på bostäder och brist på lediga tomter att bygga bostäder på. Så skulle man besluta sig för att riva motorvägen och dra den utanför Borås så skulle man i stället kunna bygga en massa nya bostäder, kontor, skolor med mera. Ett spännande alternativ minst sagt.

Motorväg igenom en stad

För det är ju så idag att man till skillnad mot då när denna motorväg byggdes i stället leder vägen utanför städer. Detta i stället för mitt igenom en stad som man gjorde när vägen byggdes på 60-talet. Nu skulle man inte tänka sig att bygga en stor fyrfilig väg rakt igenom en stad. En väg som delar staden i två delar.
För en tid sedan byggdes en ny väg mellan Viared och Kråkered (i närheten av Kråkered i alla fall). Den byggdes just av den anledningen att få bort lite av trafiken genom Borås och i stället leda den ut från de centrala delarna. Skulle Riksväg 40 byggas idag så är jag snudd på 100 procent säker på att den skulle gå runt Borås. Inte som nu rakt igenom staden.

Det är ju inte bara när det gäller vägar man tänker så. En ny järnväg planeras till och så småningom igenom Borås. Ett av alternativen är att dra järnvägen utanför de allra mest centrala delarna av stan. Kanske mest på grund utav att det inte finns plats för den genom city. Men också för att inte den skall störa allt för mycket.
Så vad tycker jag då om denna motorväg? Tja, den är en naturlig del av staden idag. Det är rätt fint att åka igenom Borås på vägen. När jag gör det så funderar jag ibland på vad folk som åker på denna motorväg får för uppfattning av stan under sin färd.
Men skulle vägen försvinna och i stället dras utanför staden, ja då skulle jag inte sakna denna motorväg, tvärtom.

Letade bland mina foton efter ett kort där Riksväg 40 var med men hittade inget. så det blev en bild ifrån Pixabay i stället, fotat av daveharrhy740.

Ny järnvägsstation i Borås

Ny järnvägsstation i Borås, var skall den ligga

Det skall byggas en ny järnvägsstation i Borås är det tänkt. Men var den skall ligga råder det delade meningar om. Många idéer har kommit fram men inget beslut är taget. Själv så har jag haft olika åsikter om placeringen den senaste tiden. Nu är jag återigen en ny idé.

Ny järnvägsstation i Borås

Anledningen till att det skall byggas en ny järnvägsstation är att den nya planerade Götalandsbanan skall gå via Borås. Den nuvarande järnvägsstation med dess placering kommer då inte att fungera.

Det har kommit fram en mängd olika förslag på var man skall placera en ny järnvägsstation. Det förslag, som jag har förstått det, är att den nya stationen skall ha en centralplacering, precis som nuvarande. Borås Stads förhoppning är att shela järnvägen skall dras i en tunnel och att stationen då skall ligga under jord.

Mina tankar

Jag har tidigare tyckt att den nya stationen skall ligga i närheten av före detta regementet I15. Jag hade en tanke om att Riksväg 40 skulle dras utanför Borås och att järnvägen kunde använda den gamla vägens sträckning. Nu har jag förstått att det inte är genomförbart, tyvärr.

Min nya tanka om en ny järnvägsstation är nu att den skall ligga utanför centrum. Ett förslag är i trakten av Viared alternativ vid I15´s gamla övningsområde vid Bråt.

Jag har nämligen fått den idén om att järnvägen inte skall gå igenom Borås. Jag vill fortfarande att Riksväg 40 skall dras utanför staden. Min tanke är att dra både bilvägen och järnvägen sydost om Borås. från Göteborgshållet och sedan bort mot Ulricehamnshållet. Med då som sagt en station vid Viared eller Bråt.

Sen så tycker jag att man kan rusta upp de spår som finns för järnvägen mellan Varberg och Borås. Gör den dubbelspårig från den nya järnvägsstationen om till centrum och nuvarande järnvägsstation. Men allra helst så skall denna anslutning sedan fortsätta upp mot Knalleland och kanske vidare upp mot Sjöbo.

Kan man få en dubbelspårig järnväg i från den nya järnvägsstationen via nuvarande och sen vidare till Knalleland/Sjöbo så får vi en form av pendlingståg. En järnvägssträcka som kan avlasta busstrafiken mellan Knalleland och centrum. Nu vill jag i och för sig helst av allt flytta hela Knalleland men det tror jag aldrig kommer att ske.

Nu vet jag att den kan bli problem att dra dubbelspårigt för denna sträcka på sina ställen. Detta på grund utav bebyggelse och så vidare. Men det går säkert att lösa på något sätt.

Sammanfattning

Som sagt, en ny järnvägsstation skall byggas och jag tycker att den skall byggas utanför centrum. Bygg den vid Viared alternativt vid Bråt. Bygg sen en sträcka för pendlingståg från den nya stationen in till nuvarande och sen vidare norrut mot Knalleland alternativt Sjöbo.

Bygg också järnvägen sydost om Borås och dra nuvarande Riksväg 40 jämte denna järnväg. Använd sedan det område som Riksväg 40 idag har genom centrum till att bygga bostäder, kontor och parker.

Foto via Visual hunt

Höga hus i Borås

Höga hus i Borås är ofta väldigt omdiskuterat

Det har under de senaste åren planerats en del höga hus här i Borås, rättare sagt tre höga hus om man skall vara noga.

Ett av dessa, Nejlikan, är klart och inflyttat medan de två övriga ännu saknar beslut om de överhuvudtaget skall byggas eller ej. Dessa två höga hus som det gäller är ett vid Walking To Borås-statyn och en vid Pallashuset mitt inne i stan. Som det ser ut nu så blir inte något av dessa hus av tyvärr, i alla fall inte ännu på några år. Detta är självklart riktigt trist eftersom jag dels gillar höga hus och dels tycker att de skulle försköna staden en hel del.

Ännu ett av dessa höga hus som planeras

Nu har ytterligare, ett fjärde, hus presenterat för en tid sedan. Denna gång är planen att detta hus skall ligga på Södra Torget, där kiosken idag finns. Detta tycker jag låter som en riktigt spännande idé och jag håller alla tummar jag har för att åtminstone detta hus blir av.

Tyvärr så finns det ett stort antal negativa människor i Borås. De dyker alltid upp så fort det är någon förändring på gång. Ett av argumenten till motståndet mot detta nya hus är att det inte skulle passa in i stadsmiljön.

Dumheter, anser jag. Jag tycker att ett antal höga hus i centrala Borås skulle höja skönheten av de inre delarna av Borås. Det skulle också innebära att vi får en stadskärna som mera ser ut som en modern levande storstad än vad det till stor del gör idag, ser ut som en mindre småstad som inte riktigt vet vad den vill.

En så där 5-7 höga hus i centrum skulle verkligen höja kvaliteten av staden. Blir det dessutom höga hus som består till största delen av bostäder så får vi allt mer ett centrum som bebos av invånare. Där inte kontor och affärslokaler som det till största delen är idag. Kan vi få ett par tusen nya boenden som bor mitt inne i stan så vore det självklart ett stort lyft för centrala Borås.

Södra Torgets framtid

Tyvärr så vill inte de politiker som sitter vid makten idag ha bostäder på Södra Torget. De vill istället ha torgytorna levande. Jag håller inte riktigt med där, Södra Torget skulle verkligen passa bra för bostäder. Torg finns det gott om annars i stan, så det räcker och blir över.

Helt klart, och här tror jag (i alla fall j´hoppas jag) att politikerna är överens med mig. Framtidens Södra Torget måste se helt annorlunda ut än vad det gör idag. Nu är det en enda stor röra med bussar och en trafiksituation som blir värre och värre för varje år. Bussarna måste så fort som möjligt bort från Södra Torget (bästa stället att placera dom på i framtiden är Allégatan).

Så torget kommer förhoppningsvis inom ett par år bli tomt och som sagt, bostäder vore ett ypperligt alternativ till bussarna. Åtminstone till viss del, halva torget kan vara bostäder. Resten kan få vara torg. Dessutom vill jag gärna ha en stor saluhall, café och restaurang på torget. Men de kan ju ligga i samma hus som bostäderna.

Knalleland

Knalleland bör försvinna tycker bland annat jag

Läste en artikel i BT där en handelsforskare vid namn Malin Sundström säger sig vilja riva Knalleland. Kan inte göra annat än att hålla med. Området är rent ut sagt bedrövligt så som det ser ut idag. Det bör försvinna och ersättas med ett nytt område för handel i Borås.

Vad är Knalleland

Inledningsvis så ska jag ta lite om vad Knalleland http://www.knalleland.se/Knallelandär för något. Det är ett område strax utanför centrala Borås,  de norra delarna av staden.  I området finns det en massa olika affärer. Ungefär den typen av affärer man hittar i de flesta köpcentra i Sverige.

En gång i tiden så bestod Knalleland till stora delar av postorderföretagens butiker. Det var det vanliga katalogutbudet men också ett visst outletutbud. Här fanns Ellos som också hade sitt lager och sitt kontor i det som nu är Knallerian. Har fanns också Haléns, Josefsson och Hobbex. Alla dessa är nu borta sedan länge. Men förr var det lite av Ullared över området. Folk vallfärdade till Borås och det gick bussresor från alla möjliga håll i Sverige till Knalleland.

Förutom shopping så finns det även i området och dess närhet en camping, ett utomhusbad och djurparken. Dessutom stora delar av stans idrottsanläggningar så som ishallen, Borås Arena, tennishall och friidrottshall och arena.

Varför Knalleland bör rivas

Varför tycker då jag att området bör rivas? Jo mest för att det fungerar så dåligt. Det är helt enkelt inte ett område som är avsett för handel i den omfattningen som idag förekommer. Affärerna ligger inte samlade på ett och samma ställe utan är utspridda på ett stort område. Inte nog med det, genom området går det en starkt trafikerad väg som gör det lite svårt att ta sig från ett ställe till ett annat.

Dessutom så blir det oftast vid de tillfällen det är mycket trafik mer eller mindre kaos i området. Ett antal rondeller, till och med bara med några tiotals meter mellan sig, gör att det stoppar upp rejält. Jag jobbade ett tag i Knalleland och att ta sig hem vid 16-17-tiden tog sin tid. Det var helt enkelt tvärstopp ibland.

Så som sagt. mitt argument till att riva Knalleland är just det att det inte fungerar idag. Det ligger i ett område som inte klarar av de volymer med trafik och människor som det blir ibland.

Alternativ till Knalleland

Jag tycker att vi behöver ett område som detta i Borås, helt klart. Men det bör ligga på ett ställe som är lite utanför stan. Det bör också vara nära en eller flera vägar som klarar trafikvolymerna som förekommer.

Mina förslag är dels ute vid det som kallas för Bråt. Det är före detta regementet I15´s gamla övningsområde. Här finns stora ytor där man skulle bygga någon form av köpcenter där allt ligger samlat på ett och samma ställe. Det finns också den nybyggda Riksväg 27 i närheten.

Ett annat förslag, och ett betydligt bättre, är att bygga ett område i anslutning till Viared. Dett är ett område väster om staden, utmed Riksväg 40. Nu är det ett expanderande industriområde men med allt mer handel och affärer. Exempelvis så ligger Biltema och NetonNet i området. Att bygga ut området ytterligare för enbart handel vore idealiskt.

Sammanfattning

Slutligen då, riv nuvarande Knalleland och bygg ett nytt strax utanför stan. I det nuvarande området kan man dels bygga fler utrymmen för idrott. Men bör bygga fler bostäder, för sådana har vi väldigt ont om i Borås. Dessutom kan man bygga skolor, dagis och annat plus låta någon av alla de mataffärer som finns vara kvar.

Fotot föreställer en liten del av Knalleland och är fotograferat av mig själv ifrån en före detta arbetsplats.

Stora torget, ett av torgen i Borås

Torgen i Borås, vad skall hända med dom?

Igår så skrev jag ett inlägg om hur jag vill att Borås skall utvecklas i framtiden. Idag så tänkte jag fortsätta inom samma tema men skriva några rader om hur jag vill att torgen i Borås skall användas framöver. Inte vilka torg som helst utan tre av de stora inne i centrum, nämligen Stora Torget, Södra Torget och Hötorget.

Torgen i Borås

Nu finns det flera torg inne i centrum än just de tre som jag ämnar att skriva om. Vi har till exempel Krokhallstorget, som är en stor parkeringsplats idag (vilket borde gå att utnyttja bättre). Vi har också Knalletorget som ligger fint intill Viskan mitt emot Röda Kvar med trappa ner mot vattnet och statyn Bodhi. Ett mycket fint torg som sommartid används till en uteservering.

Men nu alltså lite om tre av torgen i Borås.

Stora Torget

Stora Torget kanske är det mest kända av torgen i Borås där det ligger mitt i Borås. Egentligen ett rätt så tråkigt torg i grunden men det är ett torg som fyller sin funktion mer än väl. På ena sidan av torget, utmed Torggatan, ligger ett antal fastigheter, tre gråa betongklossar, som många påstår är fruktansvärt fula. Jag tycker att de är helt okey, de ger torget en modern prägel. Fast de skulle nog må bra av lite annorlunda färg än det gråa som är idag. Så varför inte måla dessa hus i någon eller några snygga färger.

Annars så gillar jag att Stora Torget är ett bilfritt torg idag. Detta sedan det att man stängde av Torggatan för några år sedan. En gång i tiden så var det även biltrafik utmed Stora Brogatan. Jag har sett foton där det har varit en bilparkering nedanför Rådhuset. Idag är det svårt att tänka sig bilar på torget.

På ena kortsidan av torget finns Rådhuset och på andra sidan Handelsbankens gamla kontor. Denna byggnad hade jag hoppats skulle bli någon form av saluhall. Gärna även med någon restaurang och café. Men tyvärr så blev det inte så, istället skall en annan firma in i huset nu. Trist, huset skulle vara perfekt som saluhall och läget är helt perfekt för det.

Södra Torget

Södra Torget, eller busstorget som många säger, är kanske det näst mest kända av alla torgen i Borås. Det är, som smeknamnet påpekar, en knutpunk för många av bussarna i Borås. Jag vill ha bort bussarna från detta torg och i stället ha hållplatserna utmed Allégatan. I stället så vill jag att Södra Torget skall användas som just ett torg. Låt det bli en förlängning av Sandvalls Plats som ligger intill och Stadsparken som ligger på andra sidan Viskan.

Nu blev det inte en saluhall på Stora Torget, då tycker jag att man kan bygga en här i stället. Tanken på ett antal  hus med bostäder lockar också en hel del. Torget är kanske i grunden ett av de vackraste av torgen i Borås. Det har många gamla fina hus runt torget och Stadsparken på ena sidan. Jag tycker verkligen att det är dags att detta torg blir till för människorna i Borås, inte bussarna.

Hötorget

Hötorget är det minsta av torgen i Borås som jag skall ta upp. Egentligen så har jag inte så mycket att säga om detta torg. Det jag vill ha ut av det nu har blivit verklighet. Detta har jag under många år velat ha som ett restaurangtorg och så har det nu blivit också. Ett stort antal restauranger har öppnat vid torget vilket är kul. Nu får man bara hoppas på att dessa matställen kommer att få leva kvar.

En liten detalj som är kul att tänka på är att Borås första snabbköp låg på Hötorget.

Det var lite funderingar om tre av torgen i Borås. Finns säkert en massa till att ta upp om deras framtid.

Fotot är taget av mig själv. Det föreställer en del av Stora Torget med Sjuhäradsbrunnen i mitten och en liten bit av Rådhuset till vänster.

 

Sandwalls - Staden utmed Viskan

Staden utmed Viskan är en helt ny stad

När jag var liten, eller snarare yngre än vad jag är idag, så var Borås en relativt trist stad. Det är i alla fall så jag minns den idag. De centrala delarna av staden var grå och allmänt tråkig. Dessutom var det en stad som till stora delar fanns till för bilisterna. Men under de senaste åren så har mycket hänt i staden. Det har blivit stora förändring i främst centrala delarna av staden och kanske mest av allt utmed Viskan.

Staden utmed Viskan

Förr om åren så var Viskan ett vatten drag som rann lite anonymt genom Borås. Man visste att den fanns där men mer än så var det knappt. Delar av Viskan var dessutom inte tillgängligt för invånarna. Det var avspärrat runt omkring, till exempel vid industrier. Det var förövrigt just industrierna utmed Viskan som till stor del byggde upp staden. Alla gamla textilfabriker behövde vatten till sin produktion. Varför då inte bygga industrierna intill ett vattendrag som redan fanns där.

Som sagt, Viskan har inte alltid varit tillgänglig för invånarna i staden. Men sedan några år så har det skett stora förändringar. Jag minns inte exakt var de började öppna upp Viskan. Det har skett på så många olika ställen i Borås under en tid. Men numera finns många ställen i stan där man nu kommer åt Viskan på ett helt nytt sätt.

Sandwalls

Ta bara exempelvis Sandwalls Plats som förr var en trång bilväg gick från Södra Torget upp mot Lilla Brogatan. Vägen stängdes igen för några år sedan och blev en stor öppen yta. Där finns nu flera uteserveringar för restauranger och caféer. Det byggdes också en trappa ner mot Viskan som är väldigt populär att sitta i vid fint väder.

Andra platser i staden där Viskan är mer tillgänglig är exempelvis vid Navet. Där ar man till exempel byggt en brygga med sittplatser. Vid Simonsland, som ligger intill Navet, var Viskan inte alls tillgänglig innan. Men där har man nu öppnat upp en hel del och till exempel byggt träbryggor utmed Viskan. Ännu ett exempel är den promenadväg utmed Viskan bakom Borås Energi och Miljös-kontor som förr var helt instängt med staket. Där kan man nu gå utmed vattnet och se Viskan på ett helt nytt sätt.

Framtiden för Viskan

Förövrigt så är tanken att Viskan skall vara mer tillgänglig från Druveforsfallet till fallet vid Ålgården. Detta i och med att man skall bygga en promenadväg mellan dessa båda vattenfall. Allt det jag har nämnt som exempel är delar av denna promenadväg.

Det är förövrigt inte bara Viskan som har öppnats upp här i staden de senaste åren. Man har också lagt ner en hel del arbete på att öppna upp stadsparken så den blir mer tillgänglig. Under en tid så var parken inte ett ställe man gärna besökte, i alla fall inte när det var mörkt. Men nu är det fixat och donat i hela parken, senast i och med att Orangeriet öppnade. Allt för att även parken skall vara mer tillgänglig och attraktiv för besökare.

Samtliga foton är tagna av mig själv. 

Orangeriet i stadsparken

Stadsparken en söndagsförmiddag

Detta inlägg om en söndagsförmiddag i stadsparken i Borås publicerade den 25 maj 2015 för första gången. Nu väljer jag att lyfta fram det igen efter att ha gjort om det lite.

Stadsparken i Borås

Jag tillbringade förmiddagen igår (söndagen den 24 maj 2015) i Stadsparken i centrala Borås. Det är bara att inse, det är en riktig pärla som ligger där mitt i stan. En oas som blir bättre och bättre för varje år som går.

Det har inte alltid varit en oas skall det erkännas. När jag var ung, under 70-talet och en bit in på 80-talet så var faktiskt Stadsparken ett ställe som man undvek, speciellt när det började mörkna. Det var faktiskt så att man blev varnad för att inte gå in i parken vissa tider på dygnet. Dagtid så gick det kanske bra även om man inte alltid var helt säker även då. Anledningen var att Stadsparken då användes som ett tillhåll för missbrukare av olika slag men även en hel de andra grupperingar av människor som man inte ville springa på, till exempel olika gäng och liknade.

Men sen började man rusta upp Stadsparken. Under ett antal år så byggdes det ett badhus, det anlades planteringar, byggdes en minigolfbana och servering. Parken började mer och mer tas över av ”vanliga människor”. Nu används parken till en massa olika aktiviteter, till exempel så har Friskis och Svettis haft utomhusgymnastik under sommarhalvåret, det är dans i parken till dansband varje torsdag under sommaren och så vidare.

Stadsparken är under ständig förändring, just nu håller man på med det allra sista finputsningen på Orangeriet som invigs i nästa vecka (vecka 23 2015). Det skall vara en mötesplats för boråsare (och självklart andra också) med till exempel restaurang och café. Intill huset skall det anläggas en ny dansbana och det skall bli en rink som skall användas för skridskoåkning vintertid.  Det finns också en stor lekplats i parken som inviges 2013. Det var faktiskt barn själva som fick komma med idéer och förslag till hur denna lekplats skulle utformas. Ett av många tecken på att Stadsparken lever och utvecklas hela tiden.

Det finns faktiskt en anledning till att vara tacksam till att vi har denna Stadspark så som den är idag. Jag har skrivit om det förr (i ett inlägg om Hallbergsplatsen), det fanns långtgående planer på att bygga en väg mitt igenom parken. Man började faktiskt bygga den men kom bara till en bro över Viskan. Det är svårt att idag tänka sig hur Stadsparken skulle ha sett ut om vägen byggdes, det skulle långt ifrån vara den parken vi har idag.

Det finns faktiskt en hel del kul att berätta om Stadsparken rent historiskt. En gång i tiden så var det ett ställe där det fanns en del industrier. Ett tydligt tecken på det ser man än idag vid badhuset där det finns rester av en gammal textilfabrik än idag. Där Grand Hotell ligger (precis granne med Stadsparken) fanns också en industri förr om åren, ett stort textilfärgeri.

Det har också legat en teater i Stadsparken, Borås gamla Stadsteater. Det var en gammal fallfärdig byggnad som revs 1983. Personligen så tyckte jag att det var bra att den revs eftersom den hade fått förfalla så men det blev stora protester från många på grund av rivningen. Så pass stora faktiskt att rivningen kommer upp som ett samtalsämne då och då än idag.

Skall man ta lite annan historia om Stadsparken så kan man exempelvis säga att den skapades 1899 som ett rekreationsområde för invånarna i Borås. Då var Stadsparken, precis som den är nu igen, en liten oas dit man kan vända sig för lite lugn och ro. I början av 1900-talet så fanns det en stor plaskdamm på den gräsyta som idag finns mellan Orangeriet och Viskan vid Södra Torget. Jag har sett en del kort från den tiden denna damm fanns där och det var tydligen ett tillhåll för framför allt barn som gillade att leka i vattnet med modeller av segelbåtar och så vidare.

Som sagt Stadsparken är en oas som är under ständig utveckling. Det skall först och främst bli spännande att se vad Orangeriet kan erbjuda, ser fram emot det väldigt mycket. Det skall också bli spännande att se vad som händer med parken i framtiden. Det är bara att hoppas att det alltid kommer att få vara en park och att inte beslutsfattarna åter igen väljer att bygga en väg mitt igenom stadens lunga.

Alla foton är tagna av mig själv.

 

Bo i Borås

Bo i Borås, vad som är bra med det

Hur är det att bo i Borås? Finns det några fördelar med det? Jag borde veta, i alla fall till en finns del, eftersom jag har bort här i stan nu i lite över 45 år. Måste säga att det är 45 riktigt bra år.

Att bo i Borås

Det första jag tänker på när det gäller fördelar med att bo i Borås är att det är en förhållandevis liten stad, i alla storleksmässigt. Men bortser man i från storleken så känns det mer som en storstad och den känslan växer sig allt större och större från och till år tycker jag. Här finns ett stort utbud av allt man kan tänkas behöva.

Det allra mesta finns i affärsväg till exempel. Det enda jag kan komma på som saknas är möjligtvis ett IKEA-varuhus. Bortser man ifrån det så har vi det vi behöver här. Det finns exempelvis massor av matbutiker och många av dessa placerar sig oftast i toppen när det gäller att ranka de billigaste matbutikerna i Sverige.

Caféer med olika stil och inriktningar finns det gott om, så gott om den att det kan vara svårt att välja ibland vart man skall gå. En annan fördel med att bo i Borås när det gäller mat är att det har skett en stor utveckling av restaurangutbudet de senaste åren. För några år sedan så var det mesta i restaurangväg ett antal pizzerior och några kinakrogar. Men nu har det fullkomligt exploderat med en massa bra restaurang inom alla möjliga inriktningar.

Borås är också en stad som har förändrats utseendemässigt. En massa spännande saker har byggts de senaste åren. Nejlikan, stans högsta hus till exempel. Orangeriet i stadsparken är möjligen tillsammans med Gina Tricots kontorshus de mest spännande och snyggaste husen i stan. Hela Textile Fashion Center är en dröm att besöka, det är så mycket kreativitet där att det verkligen känns. Sen skall vi förhoppningsvis få ett spännande kongresscenter i framtiden och man planerar också en häftig vattenkanal i centrum, kommer att lyfta stan ytterligare.

En annan sak som är bra med att bo i Borås är den satsning som har skett inom kulturen. Dels då med alla statyer som har placerats ut i stan och dels då No Limits, street art festivalen som har förvandlat tråkiga husfasader till ett konstmuseum i världsklass.

Detta var lite av det som är bra med att bo i Borås, har bara skrapat på ytan lite.

Fotot är fotograferat av mig själv och är i från centrala Borås.

Simonsland då och nu

Simonsland då och nu – en viss skillnad

Detta inlägg om Simonsland då och nu publicerades första gången 31 maj 2014, nu är det uppdaterat och omgjort och publiceras igen.

Bilder på hur Simonsland då och nu

Jag har som en del av er redan känner till skrivit en hel del om Simonsland i Borås, ett ställe som jag verkligen gillar. För er som inte vet det så är Simonsland, eller Textile Fashion Center som det egentligen heter, ett nytt ställe i Borås som först och främst inriktar sig mot textilindustrin då och nu i Borås. Är finns utbildningar inom textil, en massa företag inom området (plus många andra företag) samt ett stort textilmuseum. Kvarteret bestod av före detta industrier som stod och började förfalla  när det beslutades att man skulle göra något bättre av det. Vissa hus fick rivas och nya byggdes upp men mycket av det gamla renoverades till något som nu är helt otroligt bra och fint.

Jag upptäckte igår att de gamla husen fortfarande finns kvar på Google Maps Streetview så jag passade på att ta några skärmdumpar, tänkte att det kunde vara kul att behålla lite bilder på hur det såg ut förr i tiden, jag har tyvärr inga egna bilder på kvarteret.

Så i detta inlägg så tar jag några av skärmdumparna och försöker para ihop dessa bilder med några av de jag har tagit den sista tiden, så det blir lite av Simonsland då och nu.

Första jämförelsen blir på hörnan av Skaraborgsvägen och Viskastrandsgatan. Här låg tidigare ett gult hus som jag tror var hemvist åt en MC-klubb den sista tiden. Har dock faktiskt svaga och vaga minnen om att Textilmuseet en gång i tiden låg här också. Nu ligger det på platsen en snyggt hus som bland annat innehåller restaurangen The Company.

Simonsland då och nuSimonsland då och nu

Nästa jämförelse är baksidan av The Company, fotograferat över Viskan. Här låg förr en gammal inbyggd träbro över vattnet. Nu är det en bryggliknande konstruktion där man sommartid kan sitta ute.

Simonsland då och nuSimonsland då och nu

Mitt emot där bilderna ovan är fotograferade var det förr parkeringar. Nu finns det tre nybyggda hus som är studentbostäder.

Simonsland då och nuSimonsland då och nu

Sista jämförelsen är fotograferat nere ifrån Nybrogatan upp mot Skaraborgsvägen. Här ser man kanske de största förändringarna i kvarteret.

Simonsland då och nuSimonsland då och nu

Lite bilder på hur det såg ut vid Simonsland då och nu, önskar verkligen att jag hade bilder på hur det såg ut i området förr. Skulle verkligen vilja ha bilder på detta och på mycket annat när det gäller Borås från förr. Staden förändras ju konstant och det vore kul att dokumentera detta.

På Simonslands webbsida finns en hel del bilder på hur det såg ut förr, hur det såg ut under tiden de byggde om och hur de ser ut nu.

Alla nya bilder är fotograferade av mig. De gamla är från Google Maps.

 

Staty i Borås

Staty, staty, staty – en upptäcktsfärd runt Simonsland

Detta inlägg publicerades första gången den 28 maj 2014. Nu är det omgjort och lite uppdaterat och publiceras igen. Några av de statyer som tas upp i inlägget finns idag tyvärr ej kvar och en staty (Vibration) står numera i stadsparken.

En och annan staty i Borås

Idag så tog jag en kort arbetsdag och lämnade kontoret redan strax efter 11.00. På väg hem så stannade jag till vid Textile Fashion Center, eller Simonsland som det kallas i folkmun här i stan. Det är alltid kul att besöka detta hus, det är, om uttrycket ursäktas, ett jäkla häftigt hus fyllt med aktiviteter av olika slag. Förutom att besöka stället i sig så hade jag två ärenden. För det första att inta en god lunch på The Company och dels titta på lite statyer som finns runt om stället.

I förra veckan så invigdes inte bara huset i sig utan också årets Skuplturbiennal i Borås och därför så har det tillkommit massor av nya statyer i stan. Det finns sedan tidigare fullt med häftiga statyer runt om i stan men nu är det ännu mer som sagt. Det finns ju en anledning till varför Borås kallas Statyhuvudstaden.

Den första staty jag besökte är också den som troligen är den häftigaste i Borås just nu – House Of Knowledge, skapad av Jaume Plenca från Spanien. En åtta meter hög staty föreställande en sittande person med uppdragna knän. Denna staty är skapad av en massa bokstäver. Det finns en öppning i statyn så att man kan gå in i den, vilket var rätt så häftigt.

Staty i Borås Staty i Borås Staty i Borås Staty i Borås
Vid entrén till Simonsland så står ännu en staty, Michael av fransmannen Xavier Veilhan.

Staty i Borås

Samma konstnär ligger också bakom en staty som står strax intill Simonsland, neråt infarten till Navet Science Center. Denna staty heter Vibration.Staty i Borås

En bit ifrån området runt Simonsland, vid korsningen längst ner på Yxhammarsgatan, så finns en liten staty som lite påminner om Ute som jag skrev om i ett inlägg för en tid sedan. Denna lilla staty, inte alls hög, är gjord av svensken Michael Schleu.

Staty i Borås

Bilden längst upp i inlägget visar Simonsland med Vibrarion i förgrunden och House Of Knowledge till höger om kvarteret. Den vita byggnaden längst till höger är Högskolans bibliotek.

Kan också tillägga att det finns betydligt många fler statyer vid Simonsland, detta kvarter är lite av huvudområde för årets Skulpturbiennal.

Alla foton i detta inlägg är fotograferade av mig själv.