Gå framåt i livet genom att lära sig nya saker

Gå framåt i livet, hur gör man egentligen det?

Fick som uppgift för något sedan att ur en lång lista med ord och fraser ta ut sju stycken som symboliserade mig och det som driver mig framåt i livet, en form av drivkrafter. Sju ord som symboliserar mitt sätt att gå framåt i livet. Jag skulle också beskriva varför jag hade valt dessa sju ord, vilket nästan var det svåraste.

Sju punkter som får mig att gå framåt

De sju ord, eller kanske snarare punkter, som jag tycker symboliserar mitt tänkande och som får mig att gå framåt i livet var dessa sju:

Utvecklingsmöjligheter
Utmaningar
Framgång
Självförverkligande
Möjlighet att påverka
Sociala samvaro
Gemenskap

Jag vet inte om de symboliserar mig och mitt tänkande, det som får mig att gå framåt, helt och hållet. Men det var de som jag av alla ord på listan tyckte var de som kändes bäst.

Egentligen så skulle jag sedan förklara hur jag hade tänkt för vart och ett av dessa ord. Men jag valde att slå ihop allt till en klump och ge en förklaring för alla ord. Det jag skrev var att det som får mig att gå framåt är behovet av att utvecklas. Samt att lära mig nya saker (helt så vill jag lära mig något nytt varje dag). Av att lära mig nya saker och att ständigt utvecklas så får jag också en erfarenhet och kunskap som gör att jag kan påverka andra personer men också situationer.

Det behöver inte vara att påverka andra genom att manipulera dom, tvärtom. Det handlar snarare om att kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter till andra så att de kan gå framåt i sina liv. Kan jag lära mig något nytt och sedan dela med mig av det så har jag nått framgång.

Framgång

Framgång för mig är inte att ha makt eller nå en stor ekonomisk framgång. Det är mer att besitta en viss nivå av kunskap och erfarenheter. Har man detta, kunskap och erfarenheter, så har man också möjligheten till att påverka. Det är det som driver mig, det som får mig att gå framåt.

Nu vet jag att detta gör jag inte alltid på egen hand utan genom att umgås med andra. Jag har den stora lyckan att få jobba med ett gäng som jag tycker tänker som jag. Personer som vill lära sig själva och lära ut till andra varje dag. Det går inte en dag utan att jag har lärt mig något nytt på jobb. Med det så utvecklas jag dagligen vilket är precis det jag vill.

Likväl som jag kan lära andra så lär jag mig också av andra hela tiden. Även om jag som person kanske inte är den mest sociala människan som finns så uppskattar jag en viss tid av socialt liv. Kanske inte först och främst bara för att umgås med andra utan mer för att lära mig något nytt av andra.

Att ständigt lära mig något nytt, att få utvecklas som människa, gör att jag når framgång på många sätt. Det är det som får mig att gå framåt i livet.

Foto via Visual Hunt

Lämna en kommentar