Medelvärde i Excel

Medelvärde i ett Exceldiagram

Detta blogginlägg om medelvärde i ett Exceldiagram skrev jag och publicerade första gången den 17 april 2014. Nu har jag ändrat lite i inlägget samt uppdaterat det med hur man får flera grafer för medelvärde i ett och samma diagram.

Medelvärde i Excel – En enkel beskrivning

Jag har en längre tid försökt att få till en sak i Excel, nämligen att få ett medelvärde av ett antal värden med i ett Exceldiagram, som en rak linje rakt över ett diagram, som en rak linje.

Har som sagt försökt ett tag men inte klurat ut hur man går till väga för att fixa detta. Men för en tid sedan så lyckades jag lösa det hela. Tänkte att det kanske är fler än jag som har klurat på detta så det hela får förevigas i ett blogginlägg.

I detta exempel så har jag tio värden för 10 dagar, med andra ord något väldigt enkelt, allt för att lätt visa upp hur man går till väga. Av detta så gör jag ett enkelt linjediagram.

Medelvärde i Excel

Sen på någon lämplig ledig plats så gör jag två beräkningar av medelvärdet för dessa tio tal med formeln =medel(startcell:slutcell) . Jag skriver Medel som rubrik och anger ”0” och ”1” framför de båda beräkningarna.

Medelvärde i Excel

Dessa sex celler markerar jag, väljer att kopiera dem och sen klickar jag på diagrammet så det blir markerat och väljer sen Klistra in under startmenyn.Medelvärde i Excel

Därefter så väljer jag Klistra in special och då får jag upp följande ruta. Här skall man ange Ny serie, kryssa för Serienamn i första rader och Kategorier  i första kolumnen samt ange Y-värden i Kolumner.

Medelvärde i Excel

Nu får jag upp en kort linje i diagrammet för medelvärdet. Denna linje högerklickar jag på och väljer Ändra seriediagramtyp. Jag väljer där Anpassad kombination under huvudkategorin Kombination. För serien med värden väljer jag Linje under Diagramtyp och för medel väljer jag Punkt med raka linjer.

Medelvärde i Excel

Nu högerklickar jag på den övre x-axeln och väljer Formatera Axel. Här anger jag 0,0 för minsta gränsen och 1,0 för den högsta gränsen.

Medelvärde i Excel

Längre ner på samma ställe väljer jag Ingen för Huvudtyp och Deltyp under Skalstreck samt även Ingen för Etikettplacering under Etiketter. Detta gör att den övre X-axeln döljs.

Medelvärde i Excel

Jag klickar sen på den högra Y-axeln så den blir markerat, därefter så raderar jag den helt enkelt.

Medelvärde i Excel

Är allt nu gjort korrekt så skall man få ett diagram som ser ut så här:

Medelvärde i Excel

Precis så som jag ville ha det från början.

Flera medelvärde i ett och samma diagram

Det går också att få flera medelvärde i ett och samma diagram, till exempel om man har två olika serier med värden. Man gör då ett diagram med två grafer.

Medelvärde i Excel

Sedan gör jag två olika medelvärden, en för varje serie, precis som innan.

Medelvärde i Excel

Sedan så tycker jag det är lättast att göra hela proceduren ovan för serie 1 medelvärde, inklusive all formatering av den övre X-axeln och den högra -axeln. När man har fått klart allt det så markera man upp de sex celler som innehåller de värden som skall användas till medelvärde för serie 2 och klistrar in dessa i diagrammet, precis på samma sätt som innan (inklusive ändra de inställningar som skall göras vid inklistringen). Gör man på det sättet så får man fram grafen för serie 2 medelvärde direkt utan att behöva formatera någon axel.

Medelvärde i Excel

Så där ja, så enkelt är det att få fram ett eller flera medelvärde i ett Exceldiagram. Är det något oklart eller om det har blivit fel någonstans i min förklaring så säg till.

Alla bilder på sidan är producerade av mig själv.

4 thoughts on “Medelvärde i ett Exceldiagram

        1. Oj, bra fråga. Har faktiskt inte en aning just nu. Får forska lite i det. Kommer jag på hur man gör så får det bli ett nytt blogginlägg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *