Ny järnvägsstation i Borås

Ny järnvägsstation i Borås, var skall den ligga

Det skall byggas en ny järnvägsstation i Borås är det tänkt. Men var den skall ligga råder det delade meningar om. Många idéer har kommit fram men inget beslut är taget. Själv så har jag haft olika åsikter om placeringen den senaste tiden. Nu är jag återigen en ny idé.

Ny järnvägsstation i Borås

Anledningen till att det skall byggas en ny järnvägsstation är att den nya planerade Götalandsbanan skall gå via Borås. Den nuvarande järnvägsstation med dess placering kommer då inte att fungera.

Det har kommit fram en mängd olika förslag på var man skall placera en ny järnvägsstation. Det förslag, som jag har förstått det, är att den nya stationen skall ha en centralplacering, precis som nuvarande. Borås Stads förhoppning är att shela järnvägen skall dras i en tunnel och att stationen då skall ligga under jord.

Mina tankar

Jag har tidigare tyckt att den nya stationen skall ligga i närheten av före detta regementet I15. Jag hade en tanke om att Riksväg 40 skulle dras utanför Borås och att järnvägen kunde använda den gamla vägens sträckning. Nu har jag förstått att det inte är genomförbart, tyvärr.

Min nya tanka om en ny järnvägsstation är nu att den skall ligga utanför centrum. Ett förslag är i trakten av Viared alternativ vid I15´s gamla övningsområde vid Bråt.

Jag har nämligen fått den idén om att järnvägen inte skall gå igenom Borås. Jag vill fortfarande att Riksväg 40 skall dras utanför staden. Min tanke är att dra både bilvägen och järnvägen sydost om Borås. från Göteborgshållet och sedan bort mot Ulricehamnshållet. Med då som sagt en station vid Viared eller Bråt.

Sen så tycker jag att man kan rusta upp de spår som finns för järnvägen mellan Varberg och Borås. Gör den dubbelspårig från den nya järnvägsstationen om till centrum och nuvarande järnvägsstation. Men allra helst så skall denna anslutning sedan fortsätta upp mot Knalleland och kanske vidare upp mot Sjöbo.

Kan man få en dubbelspårig järnväg i från den nya järnvägsstationen via nuvarande och sen vidare till Knalleland/Sjöbo så får vi en form av pendlingståg. En järnvägssträcka som kan avlasta busstrafiken mellan Knalleland och centrum. Nu vill jag i och för sig helst av allt flytta hela Knalleland men det tror jag aldrig kommer att ske.

Nu vet jag att den kan bli problem att dra dubbelspårigt för denna sträcka på sina ställen. Detta på grund utav bebyggelse och så vidare. Men det går säkert att lösa på något sätt.

Sammanfattning

Som sagt, en ny järnvägsstation skall byggas och jag tycker att den skall byggas utanför centrum. Bygg den vid Viared alternativt vid Bråt. Bygg sen en sträcka för pendlingståg från den nya stationen in till nuvarande och sen vidare norrut mot Knalleland alternativt Sjöbo.

Bygg också järnvägen sydost om Borås och dra nuvarande Riksväg 40 jämte denna järnväg. Använd sedan det område som Riksväg 40 idag har genom centrum till att bygga bostäder, kontor och parker.

Foto via Visual hunt

Lämna en kommentar