Sammanställning över blogginlägg

Sammanställning av alla mina blogginlägg

Jag vet att jag är smått nördig, eller åtminstone på gränsen till att vara det. Mitt senaste projekt är troligen snudd på att kategoriseras under begreppet nördighet. Vad jag gör numera är att göra en sammanställning över alla blogginlägg i denna blogg.

Denna sammanställning kommer dock att fylla ett visst syfte, eller kanske snarare två syften. Det är därför jag nu genomför projektet, jag skall använda denna sammanställning till något så småningom, när jobbet är klart.

Syftet med en sammanställning

Det sekundera syftet, om jag nu skall börja bakifrån i rangordningen, är att ha koll på vad jag har skrivit, vilka kategorier, taggar och sökord som är använda. Jag vill också ha koll på hur långa mina inlägg är och så vidare.

Därför så gör jag nu en sammanställning där jag samlar in information om blogginläggets titel, datum då det publicerades, vilken kategori inlägget har och vilka taggar som är satta på inlägget. Vidare så skriver jag upp antal ord i inlägget, vilket nyckelord som inlägget har. Jag antecknar också vilken utvald bild som är använt. Samt även hur många foton förutom den utvalda bilden varje inlägg har.

Detta gör jag enbart i syfte av att ha lite koll på exempelvis nyckelord som används. Jag vill också ha lite statistik över antal ord i respektive inlägg.

Den primära syftet med denna sammanställning är dock att se vilka foton av alla de som ligger i mitt mediabibliotek som jag verkligen använder mig av. Jag har närmre 700 bilder i mediabiblioteket men det är uppskattningsvis endast hälften som jag använder mig av. Resten är sådana som har tillhört inlägg som är raderade (har raderat snudd på hälften av alla inlägg jag har skrivit).

Nu vet jag att man kan se vilka bilder som inte tillhör något inlägg i mediabiblioteket och vilka bilder som tillhör ett visst inlägg. Men jag ville ha det samlat i ett och samma dokument för att få det lite mera lättöverskådligt.

Hur jag går till väga

Hur går jag då tillväga för att göra denna sammanställning? Jo, dels så har jag exporterat hela mediabiblioteket till en fil, så jag har alla bilder där. Jag gjorde en lista över alla filnamn (inte för hand alltså) och lade in den i Excel. Sen så har jag exporterat alla inläggs namn, publiceringsdatum, kategorier och taggar till en fil som också är inlagda i Excel. Efter det så går jag igenom alla inlägg och kollar antal ord och nyckelord. Samt att jag kollar vilka bilder som används i inlägget och matar in det i samma Excelfil.

Det är en hel del jobb men det går framåt. Gäller bara att nu efterhand mata in nya inlägg i denna sammanställning så att den hela tiden är uppdaterad.

Lämna en kommentar