Drivkrafter

Drivkrafter, det är de som driver oss framåt

För en par år sedan var jag med och lyssnat på en som pratar om drivkrafter. Med andra ord vad det är som egentligen driver oss framåt och motiverar oss till olika saker. Egentligen så tyckte ha nog innan att detta inte var något för mig. Anser ärligt talat att det är lite smått flummigt om jag skall vara ärlig. Men jag har ändrat mig en hel del måste jag erkänna. Det var faktiskt rätt intressant att höra lite om dessa drivkrafter som finns.

Vilka drivkrafter har jag?

Vi fick börja med att göra en liten test som gick ut på att vi skulle betygsätta 24 olika påståenden om olika saker och ting. Sedan skulle man summera ihop poängen vi hade satt till sex stycken grupper. Dessa sex olika grupper var vart och ett en drivkraft. Sen så skulle vi se vilka två av dessa sex som fick högst poäng, det var de drivkrafter som drev oss framåt.

Mina två drivkrafter som fick högst poäng var den teoretiska drivkraften och den individualistiska drivkraften. Tyckte först att ”jaha, kan det här stämma”. Men när vi sedan fick veta mer om vad de olika innebar så förstod jag att det var slående rätt för min del.

Ta bara det som gäller för den teoretiska biten, att en sådan är intresserad av fakta och att samla in information och vill skaffa sig kunskaper för att utvecklas. Det är ju precis så som jag är. Att man dessutom som begränsning har att man ibland kan gräva ner sig i detaljer och har svårigheter att hantera praktiska problem, det stämmer verkligen på mig.

Den drivkraft som fick näst högsta poäng för mig var den individualistiska drivkraften. Det som kännetecknar en person med denna drivkraft är bland annat att den personen vill ha kontroll över sitt liv. Han vill ha frihet i sitt agerande och är tävlingsinriktad. Detta kanske inte stämmer helt och hållet men i alla fall till en viss del.

Nu så var detta i och för sig min sekundära drivkraft och inte den som driver mig mest. Så det kanske inte är så konstigt då att den teoretiska stämmer mer in på mig än den individualistiska.

Vilka andra drivkrafter finns det?

De fyra andra drivkrafter som finns och som jag inte fick så bra poäng på är Traditionell, Praktisk-ekonomisk, Estetisk samt Social. Det var i den ordning de rankades för mig med den traditionella som nummer tre. Den social som sista och sjätte av de olika drivkrafter.

Fotot kommer ifrån Pixabay och är taget av WimdeGraaf

 

Gå framåt i livet genom att lära sig nya saker

Gå framåt i livet, hur gör man egentligen det?

Fick som uppgift för något sedan att ur en lång lista med ord och fraser ta ut sju stycken som symboliserade mig och det som driver mig framåt i livet, en form av drivkrafter. Sju ord som symboliserar mitt sätt att gå framåt i livet. Jag skulle också beskriva varför jag hade valt dessa sju ord, vilket nästan var det svåraste.

Sju punkter som får mig att gå framåt

De sju ord, eller kanske snarare punkter, som jag tycker symboliserar mitt tänkande och som får mig att gå framåt i livet var dessa sju:

Utvecklingsmöjligheter
Utmaningar
Framgång
Självförverkligande
Möjlighet att påverka
Sociala samvaro
Gemenskap

Jag vet inte om de symboliserar mig och mitt tänkande, det som får mig att gå framåt, helt och hållet. Men det var de som jag av alla ord på listan tyckte var de som kändes bäst.

Egentligen så skulle jag sedan förklara hur jag hade tänkt för vart och ett av dessa ord. Men jag valde att slå ihop allt till en klump och ge en förklaring för alla ord. Det jag skrev var att det som får mig att gå framåt är behovet av att utvecklas. Samt att lära mig nya saker (helt så vill jag lära mig något nytt varje dag). Av att lära mig nya saker och att ständigt utvecklas så får jag också en erfarenhet och kunskap som gör att jag kan påverka andra personer men också situationer.

Det behöver inte vara att påverka andra genom att manipulera dom, tvärtom. Det handlar snarare om att kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter till andra så att de kan gå framåt i sina liv. Kan jag lära mig något nytt och sedan dela med mig av det så har jag nått framgång.

Framgång

Framgång för mig är inte att ha makt eller nå en stor ekonomisk framgång. Det är mer att besitta en viss nivå av kunskap och erfarenheter. Har man detta, kunskap och erfarenheter, så har man också möjligheten till att påverka. Det är det som driver mig, det som får mig att gå framåt.

Nu vet jag att detta gör jag inte alltid på egen hand utan genom att umgås med andra. Jag har den stora lyckan att få jobba med ett gäng som jag tycker tänker som jag. Personer som vill lära sig själva och lära ut till andra varje dag. Det går inte en dag utan att jag har lärt mig något nytt på jobb. Med det så utvecklas jag dagligen vilket är precis det jag vill.

Likväl som jag kan lära andra så lär jag mig också av andra hela tiden. Även om jag som person kanske inte är den mest sociala människan som finns så uppskattar jag en viss tid av socialt liv. Kanske inte först och främst bara för att umgås med andra utan mer för att lära mig något nytt av andra.

Att ständigt lära mig något nytt, att få utvecklas som människa, gör att jag når framgång på många sätt. Det är det som får mig att gå framåt i livet.

Foto via Visual Hunt