Prov och tentor

Tentor och prov bör vara digitala i framtiden

Läser en artikel på IDG om att man på den juridiska fakulteten på Lunds Universitet numera kan skriva tentor digitalt. Lysande tycker jag, ett steg i rätt riktning.

Digitala tentor

Jag håller till på en gymnasieskola under dagarna och har de senaste veckorna vid några tillfällen suttit provvakt när eleverna har skrivit nationella prov. Jag har då funderat flera gånger på varför man inte kunde skriva dessa prov digitalt. Visserligen så har eleverna fått skriva en del uppgifter på sina datorer och sedan lämnat in dokumentet. Detta är ett steg i rätt riktning anser jag.

Men fler prov borde gå att kunna skrivas via datorn. Som jag ser det så finns det bara fördelar med det. Dels så förmodar jag att eleverna hellre väljer att skriva på datorn än med papper och penna. Jag vet ju själv hur det tar emot att skriva något för hand numera, är så vad att skriva på datorn.

Men för lärarna borde det vara ännu bättre med digitala prov än med ”analoga” prov. Mindre papper att hålla reda på och betydligt lättare att läsa vad som skrivs, alla har inte helt perfekta handstilar. Dessutom så tror jag eleverna skärper sig mer när det de skriver. Man kan lättare se på datorn om det man nyss har skrivit ser bra ut. Med andra ord, det är betydligt lättare med korrektur på datorn än på papper.

Jag gillar det att Lunds Universitet numera har börjat ge studenterna möjligheten att skriva sina juridiska tentor på en dator. Det ligger helt enkelt i tiden och har bara en massa fördelar.

Risk för fusk

Det finns säkert de som anser att det kommer att bli en större risk för att fuska om man skriver ett prov via datorn, att eleverna helt enkelt kan söka  efter information som de behöver. Men vad jag har förstått så har studenterna i Lund inte denna möjlighet då deras datorer låses så att de inte kommer ut mer än det programmet som de använder för att skriva sina tentor.

Fungerar detta på ett bra och tillfredsställande sätt så ser inte jag några hinder för att detta skulle kunna införas på skolor runt om i vårt land. Att låta elever och studenter få skriva sina prov och tentor på en dator i stället för på papper är något som bör komma mer och mer. Det finns helt enkelt bara en massa fördelar med detta.

Photo credit: torresk via VisualHunt.com / CC BY-NC

VR i skolans undervisning

VR i undervisningen i skolorna

Jag har funderat en del på det där om man skulle kunna använda sig av VR i undervisningen i skolorna. Det vore egentligen en otrolig resurs om man tänker efter. En teknik som borde öppna många dörrar och ta undervisningen till en ny nivå.

VR – Virtual Reality

VR är, om man skall förklara det lite, en teknik för att skapa en virtuell verklighet, med andra ord en konstgjord verklighet. Så som tekniken fungerar i dag så tar man på sig en typ av glasögon som har en display i stället för glas framför ögonen. På denna display så visas en datorgenererad grafik eller foto/film.

Man kan med denna teknik skapa olika miljöer, både verkliga och påhittade. Det finns inga egentliga begränsningar i vilka miljöer man kan bygga upp och sedan bege sig till. Det är just detta som kan fungera bra i undervisningen.

VR i undervisningen

Nu kanske man inte kan använda sig av tekniken i alla ämnen i skolan. Men många ämnen tror jag skulle vara väldigt lämpliga för att använda tekniken i. Ta bara som exempel geografi. Läser eleverna om någon viss plats i världen så skulle de med hjälp av sina VR-hjälmar kunna besöka denna plats.

Historia är ett annat ämne som jag tror är ännu mer lämpligt att använda VR i. Med hjälp av tekniken så skulle eleverna kunna få sig i en guidad tur runt om i exempelvis antikens Aten, i Rom under Romarrikets storhetstid eller i skyttegravarna under första världskriget.

I ämnet religion så skulle eleverna kunna vara på plats när Jesus döptes eller när han korsfästes. I samhällskunskap skulle man kunna besöka olika länders parlament för att se hur olika demokratiska och odemokratiska stater fungera. Bara för att nämna några exempel.

Nackdelar med VR

Självklart så finns det många nackdelar med att använda VR i undervisningen. För det första är tekniken dyr, speciellt om man skall köpa in en eller flera klassuppsättningar. Sedan så finns kanske inte alla de olika miljöer som skulle vara aktuella inte ännu.

Men jag tror att Virtual reality i undervisningen kan vara något som kommer allt mer i framtiden.

Foto via Visual hunt

Kodcentrum visar unga programmering

Kodcentrum lär unga att programmera

Läste en artikel på IDG om Kodcentrum. Det är en organisation som håller på med att förmedla glädjen med att programmera till barn. Syftet är inte att skapa fler utvecklare utan sprida nyttan av att kunna programmera. Detta är något som jag verkligen gillar. Något som jag tycker är vädligt bra.

Kodcentrum och deras sätt att jobba

Jag har tagit upp det i andra blogginlägg förut. Att det är viktigt att introducera programmeringen för barn i unga år. Tanken är inte att göra alla barn till programmerare, precis som Kodcentrum också säger. Tanken är att få barnen att tänka som en utvecklare.

För kan man få barn att tänka som en utvecklare så är jag övertygad om att de får nytta av det i andra ämnen i skolan. Därför är det viktigt att få in programmering antingen som ett ämne i skolan eller som en del av ett annat ämne. Det kanske till och med är bra att få in det så smått redan på lågstadiet.

Tänka som en utvecklare

Vad är det då man skall lära ut? Hur tänker man som en utvecklare? Jo för det första så är det att analysera ett problem. Säg att man får en uppgift i något ämne i skolan, vilket som helst. Många kastar sig säkert sig på uppgiften direkt utan någon som helst plan. Men kan man få in lite utvecklingstänk i eleverna kan man få dem att ta till sig uppgiften på ett annat sätt. Att först analysera vad som skall göras. Vad behöver man göra för att lösa uppgiften? Behöver man bryta ner uppgiften i flera delar?

Sen så börjar själva arbetet med att lösa problemet man har fått. Nu börjar vi prata om problemlösning? Vilket är bästa sättet att lösa uppgiften? Vad är det mest effektiva sättet att lösa problemet? Vad behöver vi för att lösa problem?

När sen båda analysen och problemlösningen är klara återstår presentationen. Hur gör man den på bästa sätt? Hur får man med så mycket som möjligt utan att det blir för mycket information och för rörigt. Får man med allt i presenationen så att man ger svar på de frågor som uppgiften först bestod av.

Att tänka programmering utan att programmera

Det är detta man skall lära ut, precis som jag uppfattar att Kodcentrum också gör. Det gäller att lära ut ett tankesätt och ett sätt att utföra en problemlösning. Men gör det genom att introducera unga till programmering. Men Kodcenter utbildar inte programmerare i sig.

Men kan man få några unga att sedan som vuxna bli programmerare så är det en stor bonus. Det behövs massor av programmerare i Sverige, det är en stor brist på sådana. Men ansvaret att utbilda sådana ligger mer hos högskolor och universitet. Kodcentrum och liknande organisationer skall bara väcka ett litet frö och kanske få någon att gå vidare är det en stor bonus.

I alla fall, jag gillar det Kodcentrum och liknande gör. De behövs verkligen.

Fotokredit: donnierayjones via Visualhunt.com / CC BY