Obligatoriska undersökningar hos läkare

Undersökningar hos läkare borde vara obligatoriska

Varför blir inte vi  människor kallade till obligatoriska undersökningar hos en läkare med jämna mellanrum. Tänk er själva, det är ju så mycket annat som vi måste undersöka. Vi måste exempelvis besiktiga våra bilar med jämna mellanrum. Hissar i våra hus undersökts årligen. Lekplatser måste besiktigas årligen och så vidare. Dessutom måste vi varje år redogöra för hur mycket pengar vi tjänar och har i förmögenhet.

Undersökningar hos läkare

Men vår egen hälsa är det inte så viktig med tydligen. Varför kan man ju undra, vad är det som gör att vi blir kallade till undersökningar med ett visst mellanrum. Det behöver ju inte vara årligen men i alla fall med två tre års mellanrum.

På dessa undersökningar skulle man kunna köra en enkel hälsoundersökning, ta blodprover som kontrollerar ett antal sjukdomar samt bara kolla läget med patienten. Det behöver inte vara några allvarliga och krävande undersökningar utan bara något som tar en så där 30 minuter. En halvtimme vartannat år har vi väl alla tid med eller hur?

Nyttan med undersökningar

Vad är då nyttan med sådana här undersökningar kan man undra. Jo, man skulle ju dels få sin kropp och sin hälsa undersökt och det är ju alltid bra. Men viktigast av allt, man skulle kanske kunna upptäcka eventuella sjukdomar tidigt, innan de slår till på allvar, och på så sätt sätta in behandlingar i ett tidigt skede. Exempel på vad man skulle kunna hitta är exempelvis diabetes, vissa former av cancer och andra sjukdomar som kan vara rätt så allvarliga om man inte behandlar dem i ett tidigt skede.

Naturligtvis så skall dessa undersökningar inte vara ett tvång, det är aldrig bra. Men man skall i alla fall bli kallad till dem, sen skall man om man så önska ha möjlighet att tacka nej till att bli undersökt och till att ta prover.

Jag hade som en liten vana för ett antal år sedan att då och då gå och testa mitt blodtryck. Nu var det alltid bra och det kanske var därför egentligen som jag kom av mig och slutade gå och testa mitt blodtryckt. Jag kanske skulle göra det igen en så där en gång om året. Kan ju vara rätt bra egentligen.

Vi kanske alla skulle ta och göra en besiktning av kroppen en gång om året. Bara för att ha lite koll på läget om man så säger. Så, obligatoriska undersökningar hos en läkare tror jag kan vara något positivt.

Foto via Visualhunt